neděle 3. března 2013

logo pro klienta Giovanni Cristo
vybráno bylo to první logo




nejdivňovatější den a ještě šedivo.
to si žijeme